טלפון בספריה: 04-6416024      דוא"ל: library@nahalal.co.il

טלפון מנהלת הספרייה, נורית גבעוני:   04-6416023       דוא"לnuritg@eyz.org.il